NGHIÊN CỨU
ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG TRƯỚC PHƠI NHIỄM HIV VÀ QUẢN LÝ CA NHIỄM HIV TẠI CỘNG ĐỒNG TRƯỚC VÀ TRONG THỜI GIAN COVID-19
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỒNG NAI

www.cbos.life